Thèses Doctorat : ABDELLAH TANI Kaddour

Nombre (2) thèse(s) : nombre de publications associées (2)

Directeur de thèse ..........
دور العلاقات العامة داخل المؤسسة الاقتصادية، دراسة ميدانية لمؤسسة الإسمنت لبني صاف CSIBS. ولاية عين تموشنت
Par :KELFAH AMINA...... - Janvier 2015 [Consulter ]

Examinateur ..........
تقييم الباحثين الجزائريين للمعلومات على الإنترنت جامعة الجزائر، البليدة، عنابة وتلمسان نموذجا
Par :Bendaho Ahmed...... - Octobre 2013 ( 262 pages )
[Consulter ]